FE Consultancy BV

Expertisebureau voor:

 • contractmanagement
 • Interim management
 • Inkoop elektriciteit en gas
 • Advisering regelgeving en techniek

Expertgebieden:

 • Contract implementatie en uitvoering (250mln+)
 • Energie(-transitie)
 • Openbare Verlichting
 • Duurzaamheid en emissierechten
 • Telecommunicatie
 • Omroepzendernetwerken
 • Visual Light Communication
 • Wireless Security Netwerken

Contact:

Postbus 8678
3009 AR Rotterdam
info@feconsultancy.nl