Juridisch Contractmanagement

FE_REM-eiland

U zorgt zelf voor de totstandkoming en inhoudelijke uitvoering van het contract maar wil dit aan de zijlijn bewaakt hebben ? Juridisch Contract Management van FE Consultancy zorgt voor de volgende taken:

  • Inventarisatie van al uw lopende contracten en analyses van de status van de contracten
  • Bewaking gemaakte afspraken
  • Signalering bij naderende vervaltermijnen
  • Controle op facturering, geldstromen en incasso’s
  • Signalering einde contract en opvolging

U mist nooit meer een tijdige opzegging of tijdige acquisitie ! U krijgt een helder en up to date overzicht van de status van uw contracten. FE Consultancy optimaliseert uw rendement !

Advisering en begeleiding van contracten.

FE_energievoorziening2

FE Consultancy adviseert en begeleidt bij onderhandelingen, toetsing van- en advisering bij bestaande contracten achteraf. FE Consultancy begeleidt u bij het hele proces bij het tot stand komen van contracten, dag en nacht, nationaal en internationaal, wij zijn uw coach en sparring partner in uw commerciële traject.