Business Modellen voor gemeenten, deel 2

Drie keer MtoM. Sla het plat, maak het klein en doe het nu! Het was weer even wennen na al die feestdagen om de draad van zo’n blogserie weer op te pakken, maar de snelheid waarmee dit weer voorbij is gegaan (en hoe was uw kalkoen?), is ook een beetje [...]

Business Modellen voor Gemeenten, Deel 1

Om te weten in welke richting de openbare ruimte zich ontwikkelt, moeten we weten wat de toekomst ons brengt. Stilzitten is de doodsteek en in deze transitieperiode zien we zelf niet waar we deel van uitmaken. Visie en lef zijn dus gevraagd. Zoals ik in mijn eerdere Serie Blogs over: [...]

Knippert uw LED wel eens ?

Met de komst van nieuwe technieken in de openbare verlichting, een toevloed van nieuwe voorschakel-apparaten en LED lampen, lopen we soms ook tegen onverwachte bij-effecten aan. LED maakt het eenvoudiger om te schakelen en om te dimmen. En het is deze laatste handeling die een merkwaardig verschijnsel oproept. Soms begint [...]

Deel 5: alles draadloos aansturen?

Eindpleidooi voor een veilige, draadloze openbare ruimte en een opgang voor business modellen Heeft u dat nou ook wel eens? Dat je iets geschreven hebt en dan later denkt dat het over moet? Ik heb dat nooit, nee, echt niet. Nu wel hier bij Blog 5. Hij lag reeds klaar [...]

Deel 4: Alles draadloos aansturen ?

Hoe protocollen en foutcorrecties in datatransmissie ons afleiden van een meestal onbesproken fysische eigenschap. Ik moet u nog even meenemen in een andere wereld. Die van de telecommunicatie en in het bijzonder de wijze waarop wij hebben afgesproken hoe we met data communiceren. Ik ga u niet vermoeien met de [...]

Deel 3: Alles draadloos aansturen ?

Vergunninggebruik voor etherfrequenties versus licentie-vrije frequentiebanden, een lange aflevering van een betoog over het draadloos aansturen van objecten in de openbare ruimte. Tsja en nu deel 3. Allereerst dank aan mijn wederom honderden lezers van Blog 2, ik ben oprecht verbaasd, maar ik ben u ook erkentelijk voor de belangstelling. [...]

Deel 2: Alles draadloos aansturen? Regelgeving in de ether

Ik moet dit betoog opbouwen en dat is te lang voor één blog via deze moderne media. Deel 2 is een beetje saai maar we moeten er even doorheen. Leest u mee? Ik heb u de vorige keer verteld over het verschil in gedrag van verschillende radiogolven in de fysieke [...]

Alles draadloos aansturen?

Ja, daar sta je dan. Of beter: daar zit je dan…voor je computer en net jezelf aangemeld voor het schrijven van blogs omdat je meent wat toe te kunnen voegen aan al die andere experts die er in de energiewereld rondlopen of omdat je meent dat je iets te melden [...]