FE Consultancy levert aan overheden en bedrijfsleven

  • Advieswerk
  • Contractmanagement & FIDIC
  • AVG implementaties
  • Interim Management
  • Functionaris voor Gegevensbescherming

Wij werken in de sectoren energie, telecom, omroep, openbare verlichting, mobiliteit & verkeersregelinstallaties, smart cities, zorg & welzijn, ict.

FE Consultancy is gespecialiseerd in: Contractmanagement, AVG implementatie, Europese aanbestedingen, Strategieplannen en Beleidsdocumenten

Ervaring

Zorg & welzijn: beleid, contract management, AVG implementaties, juridische advisering;

Energie: inkoop, private netwerken, zonne energie, windparken op zee en land, WKK;

Telecom: draadloze netwerken, camerabeveiliging, sensor systemen, routing, WiFi;

Omroep: oprichting omroepen, aanleg zendstations FM & AM

Openbare verlichting: gecertificeerd expert Smart Lighting, dim- en schakelsystemen, TF, Onderhoud&Beheer;

Verkeersregelinstallaties: onder&beheer, groenegolf innovaties,

Smart cities: innovaties wegbewijzering, sensor technologieën, milieu metingen

ICT: data centers energie beheer

Neem contact op via info@feconsultancy.nl