Openbare verlichting gaat fileprobleem oplossen

Interview in Straatbeeld met Edward Neef van FE Consultancy over Light on Traffic Dat de lichtmast een belangrijke rol kan gaan spelen in de slimme samenleving is de verwachting van velen. Maar dat het ook ons fileprobleem gaat oplossen was vooralsnog niet heel waarschijnlijk. Edward Neef heeft een concept ontwikkeld dat inmiddels ook door de Europese Commissie met belangstelling wordt gevolgd.

FE Consultancy levert aan overheden en bedrijfsleven

  • Advieswerk
  • Contractmanagement & FIDIC
  • AVG implementaties
  • Interim Management
  • Functionaris voor Gegevensbescherming

Wij werken in de sectoren energie, telecom, omroep, openbare verlichting, mobiliteit & verkeersregelinstallaties, smart cities, zorg & welzijn, ict.

FE Consultancy is gespecialiseerd in: Contractmanagement, AVG implementatie, Europese aanbestedingen, Strategieplannen en Beleidsdocumenten

Ervaring

Zorg & welzijn: beleid, contract management, AVG implementaties, juridische advisering;

Energie: inkoop, private netwerken, zonne energie, windparken op zee en land, WKK;

Telecom: draadloze netwerken, camerabeveiliging, sensor systemen, routing, WiFi;

Omroep: oprichting omroepen, aanleg zendstations FM & AM

Openbare verlichting: gecertificeerd expert Smart Lighting, dim- en schakelsystemen, TF, Onderhoud&Beheer;

Verkeersregelinstallaties: onder&beheer, groenegolf innovaties,

Smart cities: innovaties wegbewijzering, sensor technologieën, milieu metingen

ICT: data centers energie beheer

Neem contact op via info@feconsultancy.nl